Zwiększ zbiory

Zbiór rzepaku może być większy o 10-30%.

Pszczoła miodna jako zapylacz roślin owadopylnych przynosi nawet stokrotne większe korzyści gospodarcze płynące ze wzrostu plonów i ich jakości- niż wartość wytwarzanych przez nią produktów.

Kwiaty rzepaku wydzielają dużo łatwo dostępnego nektaru, chętnie zbieranego przez pszczoły, Aby pokryć 1m2 uprawy należy przewidywać od 2 do 5 rodzin pszczelich. Skuteczność zapylania jest uwarunkowana od czynników atmosferycznych w okresie kwitnienia. W przypadku stosowania środka „pollinus” jest jeszcze wyższe. Zapylanie zwiększa ilość nasion w łuszczynie.

Zapylanie zwiększa plon

Obecność pszczół na plantacji rzepaku jest niezbędna do prawidłowego zapylenia roślin, gwarantuje bowiem:

  • skrócenie kwitnienia łanu,
  • zwiększenie współczynnika zawiązywania nasion,
  • wcześniejsze dojrzewanie łuszczyn,
  • zwiększenie liczby i jakości zawiązywanych nasion w łuszczynie.

Przykładowo weźmy 100ha w jednym kawałku którą chcielibyśmy napszczelić to wymagane jest usytuowanie pszczół również w łanie a nie tylko na obrzeżach.

Rodziny pszczoły miodnej można ustawić nawet w łanie, tak, aby zapewnić jej równomierne „napszczelenie” a w konsekwencji zapylenie.

Zastosowanie środków ochrony roślin z zerową prewencją dla pszczół dają komfortową sytuację ponieważ  mogą one w każdej chwili powrócić na plantacje rzepaku bez ryzyka zatrucia środkiem chemicznym.

Ważne aby rolnik komunikował się z pszczelarzem o wykonywanych opryskach.

Na naszej witrynie zalogujesz się jako klient, i możesz korzystać z bazy pszczelarzy z twojej okolicy którzy przywiozą pszczoły zdolne zaspokoić twoje potrzeby.