Zapylanie zwiększa plon


Obecność pszczół na plantacji rzepaku jest niezbędna do prawidłowego zapylenia roślin, gwarantuje bowiem:
- skrócenie kwitnienia łanu,
- zwiększenie współczynnika zawiązywania nasion,
- wcześniejsze dojrzewanie łuszczyn,
- zwiększenie liczby i jakości zawiązywanych nasion w łuszczynie.

Zbiór rzepaku może być większy o 10-30%

Pszczoła miodna jako zapylacz roślin owadopylnych przynosi nawet stokrotne większe korzyści gospodarcze płynące ze wzrostu plonów i ich jakości- niż wartość wytwarzanych przez nią produktów.

Dowiedz się więcej